Nydija

Metalo gaminiai

Koordinatinis ištekinimas

Atliekame koordinatinio ištekinimo darbus su koordinatinės ištekinimo staklėmis. Koordinatinės ištekinimo staklės skirtos vidiniams paviršiams galutinai apdirbti. Pasiekiama labai tiksli (0,006…0,002 mm tikslumo) padėtis tarp jų ašių nuo bazavimo paviršių, nenaudojant specialių konduktorių ir netaikant žymėjimo.

Mūsų koordinatinis ištekinimas:Koordinatinis ištekinimas

Koordinatinės ištekinimo staklės  skirtos labai tikslaus ir glotniojo ištekinimo darbams, tačiau, jeigu būtinai reikia, jomis taip pat galima gręžti ir glotniai frezuoti. Šias stakles galima taikyti tiksliajam centrų žymėjimui ir linijinių matmenų, pavyzdžiui, atstumo tarp skylių ašių, matavimui.
Koordinatinės ištekinimo staklės naudojamos įrankiuose, mašinų ir prietaisų gamybos cechuose, atliekant individualinę ir serijinę labai tikslių detalių gamybą.
Koordinatinėse staklėse su dviem kolonomis gali būti viena arba dvi špindelinės galvutės. Kai staklės su viena špindeline galvute, ji talpinama ant traversos ir gali slankioti jos kreipiančiosiomis skersine kryptimi. Jeigu yra dvi špindelinės galvutės, vertikaliai, o horizontali, patalpinta ant kolonos ir gali judėti jos vertikaliomis kreipiančiosiomis. Stalas abiem pastaraisiais atvejais patalpintas ant stovo ir gali judėti tiktai išilgine kryptimi, šios staklės skirtos vidutinėms ir stambioms detalėms apdirbti.
Koordinatėms nustatyti staklėse naudojami įvairių sistemų tikslaus atskaitymo įrengimai – mechaniniai, optiniai arba elektroindukciniai.
Translate »